JFrames

Какво е JFrames™?

JFrames™ e българският софтуерен продукт за проектиране на PVC и алуминиева дограма. За разлика от други подобни програми, които са просто преведени или адаптирани, JFrames™ е създаден и предназначен изцяло за нуждите на българския пазар. Програмата се отличава с изключително удобен за работа графичен интерфейс, позволяващ бързо и лесно изработване на проекти, генериране на оферти и подготовка за производство.

Защо да избера JFrames™?

Ако до сега не сте ползували софтуер за изчисляване или не сте доволни от старата си програма, вече имате избор. С JFrames™ вие печелите редица предимства пред всички останали:

 • Бързина и удобство
  Чертаете, оразмерявате, остойностявате и оферирате изделия от PVC и алуминиеви профили с неподражаема лекота. Основния недостатък на повечето подобни програми е тромавият интерфейс и сложният начин на работа. JFrames™ слага край на всичко това, като ви спестява излишни усилия и свежда до минимум времето за проектиране.
 • Без ограничения
  За разлика от другите програми, JFrames™ не налага никакви ограничения в типа и производителя на профилите и аксесоарите. Можете безпроблемно да заложите всички профилни системи, с които работите, независимо от техния брой.
 • Ниска цена
  JFrames™ не е скъп продукт, защото искаме да е достъпен за всички. Срещу възможно най-ниската цена получавате професионален софтуер, който ще превърне изчислението и проектирането на конструкции от PVC и алуминиеви профили в детска игра.

С JFrames™ изчертавате лесно геометрията на изделието, но печелите бързина и от избора на изпълнение с избраната профилна система. За да улесним максимално вашата работа, ние въведохме конфигурациите. Всяка конфигурация съдържа информация за пълния набор от конструктивни елементи, с които се изпълнява дадена конструкция. Този набор включва профили, стъклопакети, обков и аксесоари. След като имате предварително създадена конфигурация, можете да остойностите конструкцията с едно кликване на мишката, а изпробването на различни конфигурации ще ви даде възможност да предложите на клиента оптималното за него решение.

Функционалност

От първоначалния проект до производството, JFrames™ обхваща основните етапи на вашата дейност. Програмата подпомага издаването на оферти в търговските звена, но също така създава необходимата за производството техническа документация.

 • Проектиране
  Работейки с JFrames™ вие създавате проекти. Проектът се състои от един или няколко модула - прозорци, врати или всяко друго изделие от профили. Всеки модул се проектира самостоятелно в рамките на даден проект. Самото проектиране се състои от изчертаване на геометрията на конструкцията и определяне на вида на конструктивните елементи.
 • Оферти
  Всеки завършен проект може да послужи като база за генериране на оферта за клиента. Веднъж проектирано като геометрична конструкция, изделието може да се изпълни с различни профилни системи, стъклопакети, набори от аксесоари и цветове. Ние наричаме това остойностяване на проекта, при което се посочва броя и вида на модулите, участвуващи в офертата. Самата оферта е предназначвена за клиента и се разпечатва на хартиен носител.
 • Производство
  Програмата създава техническа спецификация за всички конструктивни елементи, с техните параметри, геометрични размери и свойства. Изчисляват се и необходимите количества от всеки един материал. Тази информация може да послужи като технологична документация за производствените цехове.

Версия 16 на JFrames™ вече е достъпна за изтегляне!

Сега вече може да изтеглите най-новата версия на JFrames™ 16. Добавили сме много нови възможности, някои от които са:

 • Работа с ценови листи
  Дефинирате една или повече ценови листи, които можете да използувате при остойностяване на офертата.
 • Коефициенти на топлопреминаване
  Вече можете да оцените енергийната ефективност на изделията си въз основа на коефиценти на топлопреминаване.
 • За вашите партньори в чужбина
  Освен на български език, разполагаме с локализирани версии на програмата на английски, немски и френски.