Видео презентации

Видео-презентациите представляват кратки клипове, даващи нагледна представа за начина, по който се работи с нашите софтуерни продукти.