Видео презентации

Видео-презентациите представляват кратки клипове, даващи нагледна представа за начина, по който се работи с нашите софтуерни продукти.

За да гледате избрания от вас клип, кликнете върху съответния линк, след което стартирайте видеоплеъра.